اوضاع کنونی درافغانستان

 طالبان هرگونه نفوذ ازکشورهای غربی را که مغایر با قوانین اسلامی میدانند رد میکنند. در بیست سال گذشته نیزکمبودهای بسیاری درعملیات نظامی وجود داشته است، به ویژه اگردررابطه با زیرساختها، تحصیلات و برابری زنان و دختران بوده باشد. به خصوص درمناطق روستایی، سنت شکنی کاری بسیار دشوار بود. براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال […]

انجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است

در مجموع ، حدود 850 نفر از کارمندان محلی که در حال حاضر و قبلاً برای نیروهای آلمانی در افغانستان کار می کردند ، درخواست اسکان مجدد به آلمان را داده اند. با عقب نشینی نیروهای آلمانی ، که باید تا پایان ماه ژوئیه (یولی) به پایان برسد ، اوضاع امنیتی ناآرام این گروه و […]

آموزش سیاسی بخشی از برنامه ی آموزشی دادا می شود

در نوامبر 2020، انجمن زن دوره ی “دموکراسی و مشارکت در آلمان” را به برنامه ی آموزشی دادا اضافه کرد. این دوره ی مقدماتی، معرفی متنوع و گسترده ای برای آموزش سیاسی به شرکت کنندگان ارائه داد. شرکت کنندگان با علاقه و حس مشارکت بالایی از دوره ها استقبال کردند. این دوره علاوه بر بیان اصول، همچنین هدف این را دنبال می کرد که به شرکت کنندگان بینشی در مورد حقوق […]

DADA دیجیتال

کلاس های درس برای زنان پناهنده ی افغان در زمان کرونا نقطه ی شروع در پروژه در انجمن زن، بانوان پناهنده افغان به طرق مختلف آموزش داده می شوند: آنها دروس زبان آلمانی درس کامپیوتر و آموزش خیاطی را  کسب می کنند و در یک برنامه فرهنگی شرکت می جویند. این دروس به صورت کلاس […]

Werden Sie Mitglied im ZAN e.V.

Hier finden Sie unsere Beitrittserklärung und alles was Sie brauchen, um ZAN zu unterstützen. Bei weiteren Fragen treten Sie bitte telefonisch, unter der Nummer 069/59 79 61 26 mit uns in Kontakt.