اوضاع کنونی درافغانستان

 طالبان هرگونه نفوذ ازکشورهای غربی را که مغایر با قوانین اسلامی میدانند رد میکنند. در بیست سال گذشته نیزکمبودهای بسیاری درعملیات نظامی وجود داشته است، به ویژه اگردررابطه با زیرساختها،…

ادامه خواندناوضاع کنونی درافغانستان

انجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است

در مجموع ، حدود 850 نفر از کارمندان محلی که در حال حاضر و قبلاً برای نیروهای آلمانی در افغانستان کار می کردند ، درخواست اسکان مجدد به آلمان را…

ادامه خواندنانجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است