انجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است


در مجموع ، حدود 850 نفر از کارمندان محلی که در حال حاضر و قبلاً برای نیروهای آلمانی در افغانستان کار می کردند ، درخواست اسکان مجدد به آلمان را داده اند. با عقب نشینی نیروهای آلمانی ، که باید تا پایان ماه ژوئیه (یولی) به پایان برسد ، اوضاع امنیتی ناآرام این گروه و خانواده های آنها همچنان رو به وخامت خواهد بود. نیروهای طالبان در چند دهه گذشته جای هیچ سوالی باقی نگذاشته اند. از نظر آنها ، کارمندان محلی با دول خارجی دشمن همکاری می کنند


اشتفانی تِن، رئیس دوم انجمن زنان افغان، به دلیل افزایش قابل توجه وضعیت خطر در آینده هشدار می دهد: “این مسئله یک پرسش از تعهد اخلاقی جمهوری فدرال است که کارکنان محلی را به سرعت و تا حد ممکن بدون مراحل اداری در آلمان به امنیت برساند. هیچ کارمند محلی که برای نیروهای آلمانی فعال بوده یا هست ، نباید در افغانستان بی دفاع رها شود و در بدترین حالت ، مجبور به پرداخت هزینه زندگی خود برای این فعالیت شود. ” وزیر دفاع دولت فدرال ، آنگرت کرامپ-کارنباوئر پیش از این در ماه آوریل اعلام کرده بود که به دلیل تغییر وضعیت ، باید وضعیت خطر برای کارگران محلی در افغانستان مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. علی رغم اطمینان اخیر در مورد احساس “یک تعهد عمیق” در این بیانیه، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. عقب نشینی کامل نیروها هر روز نزدیکتر می شود. افزایش روز افزون حملات در افغانستان طی چند روز گذشته – علیرغم آتش بس توافق شده در حوالی عید فطر – باعث تشدید نگرانی است.


به همین دلیل نادیا قانی ، رئیس اول انجمن زن ، این تقاضا را بیان می دارد: “از نظر ما کارمندان محلی باید در آلمان به موازات خروج نیروها تا پایان ماه ژوئیه (یولی) به امنیت برسند. عجله در اینجا ضروری است.”


بیانیه مطبوعاتی از 18 مه 2021
سخنگوی مطبوعاتی: اشتفانی تِن 069.59796130